هر ساله دولت فدرال کانادا با استقبال از نیروهای متخصص سعی در بکارگیری این افراد در اقتصاد روبه رشد خود را دارد. بنابراین دولت فدرال تحت عنوان این برنامه مهاجرتی ( FSW ) اقدام به جذب این نیروها به صورت اقامت دائم می کند. هدف از این برنامه پر نمودن کمبود نیروی متخصص در بازار کار و اقتصاد کانادا می باشد. در 1 ژانویه سال 2015، دولت کانادا با اجرایی کردن یک سیستم آنلاین به نامExpress entry قوانین مهاجرتی خود را دستخوش تغییراتی کرد که می توان آن را به منزله انقلابی در سیستم مهاجرتی کانادا تعبیر نمود.
سیستم جدید Express Entry

این سیستم جدید مهاجرتی شامل 2 مرحله می باشد .در مرحله اول متقاضیان باید پروفایل خود را در این سیستم ثبت کنند. در این پروفایل شما می بایست اطلاعاتی حاوی موارد زیر را وارد نمایید :

– سطح تحصیلات

– سن

– سوابق کاری

– سطح زبان انگلیسی یا فرانسه

– سازگاری با محیط

– پیشنهاد شغلی معتبر

در این مرحله هیچ ظرفیتی وجود نداشته و متقاضیان به مشاغل خاص محدود نمی شوند .دارا بودن معیارهای اولیه تنها از شما یک کاندیدا می سازد و بدین معنا نیست که شما دارای شرایط و شایستگی لازم برای اخذ اقامت دائم کانادا هستید . درج این نکته بسیار مهم است که متقاضیان بر اساس توانایی های علمی و عملی خود طبقه بندی می شوند و تنها افرادی که از توانایی های علمی و عملی بالا برخوردار هستند به عنوان نامزدهای مهاجرتی از طرف دولت کانادا برگزیده می شوند و می توانند برای اخذ اقامت دائم اقدام نمایند. در اینجا ذکر این نکته نیزضروری است که افرادی که پیشنهاد کاری معتبر و یا اسپانسر ایالتی داشته باشند به طور اتوماتیک و تضمینی از طرف دولت برای اقدام به مهاجرت دعوت خواهند شد . همانطور که مشاهده می کنید تمامی این معیارها و فاکتورها در جهتی است که گواهی  اخذ اقامت کانادا تا سرحد امکان به افرادی اعطا گردد که  بالاترین شانس موفقیت در برطرف سازی نیازهای جامعه کانادا را دارا هستند.